Norges viktigste møteplass for byggenæringen er i gang!

De besøkende strømmet på da Bygg Reis Deg åpnet dørene onsdag 18.oktober. Årets arrangement er det 30. i rekken for Norges viktigste møteplass for byggenæringen.

Administrerende direktør for Bygg Reis Deg Gunnar Glavin Nybø smilte da dørene til Bygg Reis Deg åpnet tidligere i dag. Til hornmusikk i bakgrunnen strømmet de besøkende på til NOVA Spektrum og årets første dag av Norges viktigste møteplass for byggenæringen.

– Helt siden 1954 har vi hatt som visjon å skape et arrangement som øker byggenæringens verdiskaping, omdømme og konkurransekraft. Bygg Reis Deg arrangeres annethvert år, og i år kan vi markere at arrangementet åpner dørene for 30.gang. Vi takker alle utstillere og besøkende som har fulgt oss over tid, og som også er sterkt til stede på årets arrangement. Det er fantastisk å se alle besøkende som står og tripper etter å komme inn på arrangementet, og alle utstillere som er klar til å møte sine kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser, sier Glavin Nybø.

Over 20 000 besøkende

I løpet av de fire dagene arrangementet pågår, forventer arrangøren over 20 000 tilreisende og besøkende til Lillestrøm i forbindelse med Bygg Reis Deg. Dette skaper stor aktivitet – både inne på arenaen, men også i de nære omgivelsene til NOVA Spektrum. Ringvirkningseffektene av å samle så mange mennesker er betydelige, og kommer spesielt aktørene innen overnatting, servering, service og handel til gode.    

Les også: Store ringvirkninger i eget nærområde >>

Nesten 400 utstillere

Nærmere 400 utstillere er representert på Bygg Reis Deg 2023. Blant utstillerne finner vi majoriteten av de største aktørene i bransjen. I tillegg er mange små og mellomstore bedrifter også til stede. Felles for dem alle er at de ser verdien og betydningen av den fysiske møteplassen som kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging.

Gjennom å la kundene se, føle og oppleve produktene dine skaper du en helt annen salgs- og markedsføringseffekt sammenlignet med tradisjonell markedsføring. I tillegg er Bygg Reis Deg svært viktig som relasjonsbyggende arena. Disse relasjonene kan i neste omgang være avgjørende for å lykkes i et marked som er krevende og konkurransepreget for mange, sier Glavin Nybø.

Kundedialogen var allerede godt i gang for utstillerne kort tid etter åpningen av årets Bygg Reis Deg. Arrangementet gjennomføres i perioden 18-21.oktober i NOVA Spektrum.

Sterkt faglig program

Bygg Reis Deg har et bredt og sammensatt faglig program med mange konkurranser, konferanser og seminarer i tillegg til selve utstillingen. Åpningskonferansen som gikk av stabelen på formiddagen 18.oktober var fylt til siste stol, og Nybø forventer også stor interesse for det øvrige programinnholdet:

Bygg Reis Deg representerer en helt unik arena for inspirasjon og kunnskapspåfyll. Dette gjør det i seg selv verdt å besøke årets store møteplass for byggenæringen for alle som har sitt virke i bransjen. I tillegg er arrangementet et fantastisk utstillingsvindu for en næring som har fremtiden foran seg, og som spiller en avgjørende rolle for at Norge skal lykkes med å overholde sine internasjonale forpliktelser på klimaområdet. Dette bør være interessant for alle, sier Glavin Nybø.

Fullsatt sal på åpningskonferansen til Bygg Reis Deg 2023.

kommende events