NOVA Spektrum deltar på Arendalsuka

NOVA Spektrum er representert på Arendalsuka gjennom deltakelse på flere debatter og arrangement. Arrangementene er åpne for alle og gratis å delta på.

– I likhet med møteplassene vi skaper og legger til rette for, representerer også Arendalsuka en viktig arena for relasjonsbygging. I tillegg er flere av møtene og debattene på Arendalsuka viktige for å få frem meninger og synspunkter som omhandler rammebetingelsene som er knyttet til arrangementsbransjen vi er en del av, og representerer en av de største aktørene innenfor. Dette gjør det riktig for oss å være tilstede både på egne og bransjens vegne.

Iman Winkelman, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i NOVA Spektrum, sier dette er hovedbegrunnelsen for at de har takket ja til å delta på enkelte av arrangementene som er planlagt i forbindelse med årets Arendalsuka. Arendalsuka er også en arena der mange av utstillerne og samarbeidspartnerne til NOVA Spektrum er tilstede.

NOVA Spektrum er representert på følgende arrangement:

FAGKONGRESSER, KULTUR- OG IDRETTSARRANGEMENT. HVORFOR SKAL NORGE BRY SEG MED DET?

Arrangementet retter søkelyset mot betydningen og viktigheten av arrangement og hvordan man kan legge til rette for å vinne konkurransen om å få flere internasjonale møteplasser til Norge. Seminaret gjennomføres av Innovasjon Norge Reiseliv i samarbeid med kongress- og arrangørbyene i Norge.

Dato: 16.august

Kl.12:00 – 13:30

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Les mer om arrangementet her.

HVORDAN FUNGERER DE NYE INNLEIEREGLENE?

Fra 1. april i år gjelder det nye regler for innleie fra bemanningsforetak. Reglene innebærer en betydelig innstramming i adgangen til å leie inn arbeidskraft. NHO inviterer til frokostmøte der man vil belyse hvordan de nye reglene fungerer for bedriftene.

Dato: 17.august

Kl:08:00 – 09:00

Sted: Mør biffhus, Arendal

Les mer om arrangementet her.

Hvorfor trenger arrangementsbransjen unntak fra forbudet mot bruk av innleid arbeidskraft?

Stortinget vedtok i fjor høst innstramninger i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Arrangementsbransjen fikk et midlertidig unntak fra innstramningene. Nå har regjeringen sendt på høring et forslag der unntaket foreslås erstattet av et regelverk som bare unntaksvis gjør det mulig for bransjen å leie inn arbeidskraft, men da utelukkende til bruk for rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarige og enkeltstående arrangement. Sponsor og eventforeningen tar diskusjonen om hvorfor arrangementsbransjen trenger et unntak fra forbudet mot bruk av innleid arbeidskraft, og hvorfor det er viktig at regjeringens forslag til nytt regelverk endres på viktige områder i forlengelsen av den pågående høringen.

Dato: 17.august

Kl.11:00 -12:00

Sted: SS Sørlandet, Arendal

Les mer om arrangementet her.

kommende events