Ønsker å etablere en ny, moderne og grønn bydel i Lillestrøm

Stiftelsen NOVA Spektrum leverte nylig et omfattende planforslag for prosjektet Lillestrøm NXT til Lillestrøm kommune. Gjennom Lillestrøm NXT ønsker stiftelsen å etablere en ny, moderne og grønn bydel gjennom å utvikle og bygge egne omgivelser rundt dagens arena i Messeveien.

Stiftelsen NOVA Spektrum har siden 2002 vært etablert i Lillestrøm med en messe- og arrangementsarena som omfatter et samlet utstillingsareal på drøyt 40 000 kvadratmeter. Nå ønsker stiftelsen å utvikle egne omgivelser gjennom å etablere en ny, moderne og grønn bydel på tomteområdet rundt arenaen.

Prosjektet har fått navnet Lillestrøm NXT og omfatter en kombinasjon av boliger, byscene, serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet. Målet er gjøre Lillestrøm enda mer attraktiv både som destinasjon og bosted.

Slik kan de nye omgivelsen til NOVA Spektrum bli seende ut i fremtiden.
Illustrasjon: A-Lab, So-La og Enkime.


Besøk Hjemmesidene til Lillestrøm NXT >>

Viderefører eksisterende virksomhet

Planene for Lillestrøm NXT innebærer en omfattende forvandling av dagens område rundt NOVA Spektrum – Fra harde flater og innadvendt bebyggelse til et multifunksjonelt sentrumsområde med aktivitet, puls og liv fra morgen til kveld. Samtidig ønsker man å videreføre dagens messe- og arrangementsvirksomhet. Denne virksomheten omfatter en rekke store og små messer og arrangement med 4-500 000 tilreisende og besøkende hvert år.

Gjennom Lillestrøm NXT videreføres dagens messe- og arrangementsvirksomhet i kombinasjon med en ny bydel med aktivitet, liv og puls gjennom hele dagen. Illustrasjon: A-Lab, So-La og Enkime.

Les Aftenpostens artikkel om prosjektet: Fra avstengt gigant til by i Lillestrøm >>

Offentlig ettersyn våren 2023

Planforslaget for Lillestrøm NXT ble sendt Lillestrøm kommune i slutten av januar 2023, med ønske om offentlig ettersyn våren 2023. Stegene i prosessen frem mot endelig beslutning av planforslaget etter den administrative saksbehandlingen av forslaget er:

• Offentlig høring av planforslaget med mulighet til å komme med innspill.

• Behandling av innspillene fra høring av planforslaget, og justering av planforslaget. 

• Andre gangs offentlig høring av planforslaget med mulighet til å komme med innspill. Politisk sluttbehandling av planforslag i Lillestrøm kommunestyre.

Ta gjerne kontakt med prosjektsjef Birgitte Aas Gaarder ved spørsmål, innspill eller ønske om mer informasjon i forbindelse med planene for Lillestrøm NXT.

Målet med Lillestrøm NXT er å gjøre Lillestrøm enda mer attraktiv både som destinasjon og bosted. Illustrasjon: A-Lab, So-La og Enkime.

kommende events