Oslo Motor Show med nærmere 53 000 besøkende i 2023

Oslo Motor Show samlet nærmere 53 000 besøkende fra hele landet til tre dager med ufattelig mye kjøretøysglede i NOVA Spektrum. Arrangementet representerer vårt største publikumsarrangement med en fordobling av besøkstallet de siste årene.

Prosjektleder Tommy Larssen har lagt bak seg nok et svært vellykket arrangement etter helgens gjennomføring av Oslo Motor Show. Arrangementet ble en braksuksess med hele 52 831 besøkende i løpet av tre dager:

– Helt siden Oslo Motor Show ble arrangert for første gang i 2010 har besøkstallene vært svært gode med publikumsrekorder år etter år. I 2022 passerte vi den magiske grensen med mer enn 50 000 besøkende, og i år greier vi altså å bikke nærmere 53 000 publikummere. Den kraftige besøksveksten over tid er en sterk bekreftelse på at vi lykkes med å skape et arrangement som begeistrer og fascinerer stadig flere, sier en engasjert Larssen.

Sjekk også ut: Hjemmesidene til Oslo Motor Show >>

Profesjonelt og godt gjennomført

Det tar lang tid å planlegge innholdet på Oslo Motor Show. Samtidig er det også viktig å finne gode løsninger for trygg og sikker håndtering av de store publikumsmengdene som strømmer på til Lillestrøm i forbindelse med arrangementet. Tidligere år har det til tider oppstått utfordringer knyttet til kø og manglende parkeringskapasitet.

Gjennom et godt samarbeid mellom NOVA Spektrum, Politiet, Lillestrøm Parkering, Aimo Park og andre berørte i nabolaget, ble gjennomføringen av årets arrangement svært vellykket:

– Det ble verken lange køer eller utfordringer knyttet til parkering i år. Vi er svært takknemlige for den gode og tette dialogen som fant sted før og under årets arrangement mellom alle som var involvert i samarbeidet på trafikkområdet. Både Politiet og parkeringsselskapet gjorde en kjempejobb, og samarbeidet med våre nærmeste naboer har også fungert veldig bra, sier en fornøyd Larssen.

Prosjektleder for Oslo Motor Show Tommy Larssen roser Politiet, parkeringsselskapet og de andre samarbeidspartnerne på trafikkområdet etter helgas storinnrykk av besøkende til arrangementet.

Få henvendelser fra naboene

NOVA Spektrum har også bare registrert en håndfull henvendelser fra beboere i nærområdet som hadde innvendinger knyttet til det høye lydnivået på billøpet som fant sted i bakgården. Henvendelsene påvirket ikke gjennomføringen av arrangementet. Samtidig var det gitt god informasjon til alle omkringliggende naboer i god tid før Oslo Motor Show om den planlagte utendørsaktiviteten.

3 000 burgere og 9 000 pølser

Det går med store mengder mat og drikke på arrangementene NOVA Spektrum skaper og legger til rette for. I forbindelse med Oslo Motor Show ble det blant annet solgt 3 000 burgere og over 9 000 pølser. I tillegg er det mange som jobber på NOVA Spektrum de dagene arrangementet pågår.

Det samlede økonomiske fotavtrykket til NOVA Spektrum utgjør over 1 000 fulltids-arbeidsplasser og drøyt 1 milliard kroner i årlig verdiskaping, ifølge tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse*.

Når mange av landets kjøretøysentusiaster møtes i Lillestrøm, skaper dette store positive ringvirkninger i eget nærmiljø. Mange av de tilreisende overnatter i byen og spiser ute i forbindelse med sitt opphold i Lillestrøm. I tillegg er det mange lokale aktører som nyter godt av alle innkjøpene som NOVA Spektrum foretar i forbindelse med arrangementet. Det er fint å skape en møteplass som betyr så mye for så mange, og som er med på å styrke grunnlaget for annen næringsaktivitet lokalt, sier Larssen.

Les også: Store ringvirkninger i eget nærområde >>

Powered by Enthusiasts

Tommy Larssen trekker også frem det gode samarbeidet på tvers av motormiljøet i regionen som et stort pluss – og er tydelig på at Oslo Motor Show aldri hadde latt seg gjennomføre uten et godt samarbeid med mange frivillige entusiaster:

Lillestrøm og Romerike er en region med mange entusiaster i bilmiljøet. Dette ser vi tydelig i forbindelse med markeringen av USAs nasjonaldag 4.juli. Denne dagen har Lillestrøm Norges største cruise-happening. Oslo Motor Show er et annet eksempel på hva man kan få til i forlengelsen av et unikt samarbeid på tvers av den profesjonelle og frivillige delen av bilmiljøet. Eller som vi liker å si det: Oslo Motor Show is powered by enthusiasts!

Det er mye som skal på plass før dørene til Oslo Motor Show åpner, og en stor del av arrangementet lar seg gjennomføre takket være mange entusiaster i nærmiljøet til NOVA Spektrum. Bildet er fra opprigg av bilbanen og tribuneanlegget i bakgården.

*Dette er tall for NOVA Spektrum AS isolert sett. Tallene for Stiftelsen NOVA Spektrums samlede virksomhet er vesentlig større. Les mer her.

kommende events