Overskuddsmat til stor hjelp og glede

Samarbeidet mellom NOVA Spektrum og Kirkens Bymisjon bidrar til at overskuddsmat blir til sunne og gode måltider. I løpet av våren har flere hundre måltider blitt reddet gjennom avtalen.

Høsten 2022 inngikk NOVA Spektrum en ny avtale med Kirkens Bymisjon om levering av overskuddsmat til Møtestedet i Lillestrøm. Møtestedet ligger i kort gangavstand fra NOVA Spektrum og er et gatenært kafetilbud som tilbyr sunn og god mat til en rimelig penge i et inkluderende fellesskap.

Flere hundre måltider reddet

En opptelling NOVA Spektrum har gjennomført for første halvår 2023, viser at avtalen med Kirkens Bymisjon har ledet til en rekke matleveringer til Møtestedet i perioden fra januar og frem til i dag. Til sammen er det snakk om mer flere hundre salater, bakverk, baguetter og yoghurter. Dette er produkter med begrenset holdbarhet og usikkert salgsvolum, og der det kan være vanskelig å beregne riktig innkjøps- og produksjonsvolum i forbindelse med messer og arrangement.

Alle måltider som overleveres Møtestedet er tydelig merket med produksjonsdato og fullt ut spiselig.

Kvinne-som-serverer-mat-på-messe
NOVA Spektrum representerer en av de største mat- og serveringsaktørene på Romerike. Overskuddsmat blir til gode og sunne måltider i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Lillestrøm.

Takknemlig for samarbeidet

Møtestedet drives i fellesskap av ansatte og frivillige medarbeidere. Teamleder Linn Volden forteller at flere henvender seg om hjelp sammenlignet med tidligere, og sier det på ingen måte er en selvfølge for alle å ha råd til å spise seg mett hver dag. Den høye prisveksten på dagligvarer har også gjort at de med svakest privatøkonomi har fått enda trangere kår det siste året. Samarbeidet med NOVA Spektrum kommer derfor svært godt med for dem Kirkens Bymisjon henvender seg til:

– Overskuddsmaten vi mottar fra NOVA Spektrum har vært til stor hjelp og glede, og samarbeidet har utelukkende vært positivt. Vi sørger for at maten NOVA Spektrum av ulike årsaker ikke får gjort nytte av selv, kommer andre til gode på en måte som betyr svært mye for mottakerne.

Det er fint å ha aktører i eget nærmiljø som bidrar aktivt til at vi kan fylle en viktig samfunnsfunksjon som det er stort og økende behov for, sier Linn Volden.

Linn Volden i Kirkens Bymisjon forteller at samarbeidet med NOVA Spektrum er høyt verdsatt. Da bildet ble tatt denne uken var Linn akkurat i ferd med å hente mer overskuddsmat fra NOVA Spektrum til Møtestedet.

Samarbeidet med Kirkens Bymisjon er et av flere tiltak for å oppfylle NOVA Spektrums prioriterte målsettinger på bærekraftområdet. Du finner mer informasjon om vårt bærekraftarbeid på siden Slik jobber vi med bærekraft i NOVA Spektrum.

kommende events