Rekordresultat for NOVA Spektrum og Oslo Spektrum i 2022

Stiftelsen NOVA Spektrum mer enn doblet driftsinntektene i fjor og økte resultatet med drøyt 74 millioner kroner fra 2021 til 2022. Stiftelsen har oppnådd rekordsterke økonomiske prestasjoner i 2022 til tross for at virksomheten var nedstengt gjennom store deler av første kvartal på grunn av koronapandemien.  

Nylig ble årsregnskapet for Stiftelsen NOVA Spektrum mottatt og godkjent av Regnskapsregisteret. Stiftelsen eier og driver NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) i Lillestrøm og Oslo Spektrum, og har helt siden den første riksmessen på Akershus festning 1920 hatt som formål å skape og legge til rette for møteplasser som bidrar til økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon.

Regnskapstallene for 2022 viser en sterk forbedring av virksomhetens drift etter flere tøffe år på grunn av koronapandemien og myndighetenes arrangementsforbud:

  • De samlede driftsinntektene mer enn doblet seg, fra 245,5 millioner kroner i 2021 til 544,9 millioner kroner i 2022. Det er første gang i virksomhetens historie at man har passert mer enn en halv milliard kroner i omsetning for stiftelsen.

  • Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) gjorde et kjempebyks fra 8,1 millioner kroner i 2021 til 91 millioner kroner i 2022.

  • Ordinært resultat før skatt landet i 2022 på 28,8 millioner kroner, opp fra minus 45,2 millioner kroner året før.

Sterk gjenopphenting etter pandemien

Administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen er svært fornøyd med de sterke tallene for 2022, og mener det på ingen måte var en selvfølge at det skulle ende slik ettersom virksomheten i praksis var nedstengt gjennom store deler av første kvartal som følge av koronapandemien:

Vi var svært bekymret for hvordan 2022 ville utvikle seg ved inngangen til fjoråret på grunn av spredningen av Omnikron-viruset og regjeringens strenge smitteverntiltak. Heldigvis ble de fleste smitteverntiltakene opphevet av myndighetene 12.februar i fjor, noe som gjorde at vi gjennom tre av fire kvartaler kunne drive som normalt.

I sum ble 2022 et svært hektisk år med en massiv ketchup-effekt i form av en rekke messer, arrangement, konserter og events fra april og ut året. At vi greier å levere rekordtall selv uten ett helt driftsår, er rett og slett imponerende og sterkt levert av en samlet organisasjon, sier Hagen.

Oslo Motor Show var et av flere arrangement med stor publikumssuksess og ny besøksrekord i 2022.

Det gode resultatet for 2022 trekkes blant annet opp av at rapduoen Karpe fylte Oslo Spektrum hele 10 ganger med over 100 000 publikummere i fjor. I tillegg var det besøksvekst og publikumsrekord for Camp Villmark, Oslo Motor Show og flere av de andre møteplassene NOVA Spektrum skaper og legger til rette for på sin arena i Lillestrøm.  

Bevisst strategi om å beholde arrangørkompetanse

Hagen forklarer den raske gjenopphentingen etter koronapandemien med en bevisst strategi om å beholde dyktige medarbeidere som i sum representerer svært verdifull arrangørkompetanse:

Tidlig i pandemiperioden tok vi et bevisst valg om å gjøre alt vi kunne for å ta vare på våre dyktige medarbeidere, ettersom disse representerer vår viktigste ressurs og vårt største konkurransefortrinn. Dette gjorde at vi blant annet startet med gradvis tilbakekalling av nærmere 50 permitterte medarbeidere mens situasjonen fortsatt var uoversiktlig og det var uklart når vi kunne drive som normalt igjen.

Sett i ettertid, og med utgangspunkt i regnskapstallene for 2022, ser vi at dette var en riktig beslutning. Våre dyktige medarbeidere har bidratt til at vi kom oss raskt ut av startblokken etter flere år med arrangementsforbud, noe som gjorde at fjoråret ble et historisk godt år for stiftelsen NOVA Spektrum, sier Hagen.

Å ta vare på egne medarbeidere ble pri 1 i forbindelse med NOVA Spektrums håndtering av koronapandemien. Dette gjorde at man også kom raskt ut av startblokken etter gjenåpningen av samfunnet 12. februar 2022.

Norges viktigste kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging

Møteplassene NOVA Spektrum skaper og legger til rette for, representerer en av landets viktigste kanaler for salg, markedsføring og relasjonsbygging. Samfunnsøkonomisk Analyse har beregnet at utstillernes samlede salg på og i etterkant av messer, utgjør opp mot 2,9 milliarder kroner årlig. I tillegg oppstår det store positive effekter av markedsføringen og relasjonsbyggingen på messene og arrangementene. Gunn Helen Hagen er overbevist om at den fysiske møteplassen har fremtiden foran seg:

Vi opplever stor og økende interesse fra virksomheter innen ulike bransjer som ønsker å være sterkt til stede på våre messer og arrangement for å øke kjennskapen til egne merkevarer og vise frem egne produkter og tjenester. Gjennom å møte kundene ansikt til ansikt oppnår man den viktige to-veis dialogen som gjør at man forstår mer om hva forbrukerne er opptatt av og hva de legger vekt på i kjøpsprosessen.

I tillegg er den fysiske møteplassen en perfekt arena for å la kundene se, føle og oppleve egne produkter. Dette gjør at man får frem fordelen ved egne produkter og tjenester på en langt mer effektiv måte sammenlignet med bruk av tradisjonell annonsering eller digital markedsføring, sier Hagen.  

Messene og arrangementene til NOVA Spektrum representerer en effektiv kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging.

Full fart i 2023

Gjennom årets første seks måneder har det høye aktivitetsnivået fra 2022 blitt videreført, og nylig ble Nor-Shipping i regi av NOVA Spektrum arrangert med hele 52 000 besøkende fra mer enn 80 ulike nasjoner. Samtidig har Stiftelsen NOVA Spektrum store ambisjoner også på området for by- og eiendomsutvikling:

Tidligere i vår sa Oslo bystyre ja til våre planer om å etablere nye Oslo Spektrum. Dette vedtaket baner vei for etableringen av en helt ny kongress- og kulturarena som vil gjøre hovedstaden til et naturlig førstevalg for flere store internasjonale kongresser og konferanser. Beslutningen representerer en stor merverdi for oss som stiftelse, og er noe som kommer i tillegg til de gode økonomiske tallene som lar seg lese direkte ut av våre regnskapsrapporter, sier Hagen.

Nye Oslo Spektrum vil ha stor nærings- og samfunnsmessig betydning for en samlet hovedstadsregion.

kommende events