Rigging i hallene


Bygge- og dekorasjonshøyde, seil og bannere

Bygge- og dekorasjonshøyde for stands er maksimalt 2,5 meter. Etter søknad til NOVA Spektrum ved teknisk konsulent, kan det bli gitt anledning til å bygge vegger og dekorasjoner eller henge seil og bannere i større høyder fra gulvet enn 2,5 meter. Søknaden må inneholde målsatte standtegninger og angivelse av byggematerialer, samt skriftlig godkjenning fra tilstøtende nabo stands. Søknaden må være NOVA Spektrum i hende senest 5 uker innen innflytting starter. Seil, banner og dekorasjoner skal være i henhold til DIN 4102 B1 standarden.

Brannerklæring
Brannvesenet forlanger en skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller/stand vedrørende brannforskriftene. Erklæringen gis som digitalt samtykke når man blir satt som ansvarlig for en stand.


Bruk av maskinsag/pussemaskin og lignende

Det er ikke tillat å benytte ovennevnte utstyr i utstillingshallene uten avsug.


Godshåndtering

For å sikre nødvendig transport inn og ut av hallene, kan gods som står i veien bli fjernet på utstillers regning. Oppbevaring av tomemballasje bestilles hos Expo Sales.


Søppel

Arrangør fjerner vanlig avfall etter utstillingen. Demontering, fjerning av standkonstruksjoner, trematerialer, engangstepper ol., utføres av utstiller. Etterlatt utstyr vil bli fjernet for utstillers regning.