Samler 150 kvinner fra hele Romerike til felles 8. mars-markering i Lillestrøm Lobby

Stiftelsen NOVA Spektrum inviterer i samarbeid med NHO Viken Oslo og Handelsbanken kvinner fra hele Romerike til felles 8.markering i anledning kvinnedagen. Målet med samlingen er å etablere en ny arena for kvinner på tvers av kommunegrensene på Romerike.   

Administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum er strålende fornøyd med tilbakemeldingene hun har mottatt etter at de i samarbeid med NHO Viken og Handelsbanken har invitert kvinner fra hele regionen til en utvidet lunsj med faglig innhold 8.mars i Lillestrøm Lobby.

– Romerike er en region fullt av dyktige og engasjerte kvinner som fyller viktige roller innen næringslivet, kulturlivet og samfunnslivet. Dessverre er regionen også preget av mange kommunegrenser som skaper unaturlige barrierer for å bygge sterkere bånd på tvers av alle som bidrar til å utvikle regionen i riktig retning. Dette gjør vi noe med gjennom vårt felles initiativ til en utvidet lunsj med nettverksbygging og faglig program. Responsen på vårt arrangement har vært helt overveldende og utelukkende positiv, sier Hagen.

Hagen leder selv en av de største virksomhetene på Romerike, og har god kontakt med flere andre kvinnelige næringsledere i eget nærområde. Samtidig opplever hun at det er lite dialog på tvers av kommunegrensene. Dette står i veien for en nødvendig kraftsamling til felles beste for å sette Romerike enda sterkere på kartet.

Gunn Helen Hagen er administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum, og har mottatt mange positive tilbakemeldinger på initiativet til en felles samling for kvinner på tvers av kommunegrensene på Romerike.

Årets kvinnelige forbilde på Romerike

I forbindelse med arrangementet deltar blant annet tidligere statsminister Erna Solberg og direktør for Oslo Lufthavn Gardermoen, Stine Ramstad Westby.

I tillegg vil også prisen for årets kvinnelige forbilde på Romerike bli delt ut for første gang i forbindelse med arrangementet. Bak prisen står en jury med representanter fra Romerikes Blad, NHO Viken Oslo, Stiftelsen NOVA Spektrum og Handelsbanken. Prisen går til en kvinne som har utmerket seg på en positiv måte innenfor næringslivet, kulturlivet eller samfunnslivet i regionen, og som gjennom dette representerer et forbilde for andre kvinner på Romerike.

Erna Solberg er en av flere innledere på 8.mars-arrangementet i regi av Stiftelsen NOVA Spektrum, NHO Viken Oslo og Handelsbanken.

Viktig for utvikling av regionen

Medarrangør NHO Viken ved politisk rådgiver Hanna Flood mener arrangementet er viktig for å styrke næringslivet og utviklingen i regionen ytterligere:

Gjennom å bringe sammen engasjerte kvinner på leder- og mellomledernivå for å bli bedre kjent og få faglig påfyll, bidrar vi til at det oppstår nye relasjoner og samarbeidsmuligheter mellom næringslivet, kulturlivet og samfunnslivet på Romerike. I neste omgang gjør dette at enda flere får øynene opp for hvordan de kan gjøre nytte av hverandre som både kunder og leverandører. Dette er med på å styrke både næringslivet og regionen i sin helhet, sier Flood.

Handelsbanken ved assisterende banksjef Helene Warhuus Molund mener også initiativet til en samling på tvers av kommunegrensene er en fin måte å markere kvinnedagen på:

Det finnes mange måter å markere kvinnedagen på. Vi ser fram til å samarbeide med NOVA Spektrum og NHO Viken Oslo om å lage en felles arena for kvinner i regionen, og gjennom dette legge til rette for at regionen kan utvikle seg videre på en positiv måte. Tilbakemeldingene vi har mottatt i forkant av arrangementet gir oss troen på at dette er noe vi må gjenta flere ganger. Nå ser vi frem til 8.mars, sier Warhuus Molund.

Kontaktperson i forbindelse med arrangementet er Iman Winkelman (iw@novaspektrum.no).

Den utvidede lunsjen 8.mars finner sted i Lillestrøm Lobby.

kommende events