Sparer miljøet for opp mot 70 tonn CO2 gjennom unikt samarbeid

NOVA Spektrum og Vy forventer mer enn 21 000 ekstra togreiser i forbindelse med NOR-Shipping som pågår denne uken. En unik samarbeidsavtale gjør at de besøkende har togreisene mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og hovedstadsområdet inkludert i billetten til arrangementet. Samarbeidet bidrar til en forventet klima- og miljøgevinst på opp mot 70 tonn CO2.   

NOR-Shipping representerer et av årets største arrangement i hovedstadsområdet, og tiltrekker seg om lag 50 000 besøkende fra om lag 100 land. I tillegg gjør nærmere 1 000 utstillere nytte av et utstillingsareal på mer enn 20 000 kvadratmeter i NOVA Spektrum.

Interessen for årets arrangement er rekordstor, noe som medfører et stort transportbehov innad i hovedstadsregionen mens arrangement pågår denne uken. For å løse dette på en mest mulig smidig og klimavennlig måte har NOVA Spektrum (ved arrangementet NOR-Shipping) inngått et samarbeid med Vy som gjør det enkelt for flest mulig å benytte toget mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og hovedstaden, og mellom hovedstaden og messearenaen på Lillestrøm.

NOR-Shipping er et av de største arrangementene i hovedstadsregionen. Hver dag mens arrangementet pågår er det en lang strøm av tilreisende og besøkende fra Lillestrøm stasjon til NOVA Spektrum.

Togbillett i inngangsbilletten

Samarbeidet med Vy innebærer at alle besøkende til NOR-Shipping kan reise ved å vise frem sitt deltakerbevis til arrangementet på togselskapets avganger mellom Oslo Lufthavn og Oslo sentrum, og mellom Oslo og Lillestrøm. Ingen egen togbillett er nødvendig.

Gjennom å gjøre reisen integrert med arrangementsbilletten sparer de reisende tid og slipper å løse togbillett for hver påstigning. I tillegg er dette en enkel løsning som gjør at tog også fremstår som et opplagt førstevalg for personer uten erfaring med det norske billettsystemet. Dem er det mange av, tatt i betraktning at arrangementet tiltrekker seg deltakere fra hele Europa og store deler av verden for øvrig. Historisk har en del av disse valgt taxi eller leiebil av enkelhets skyld. Nå er målet at tog skal være det opplagte førstevalget for flest mulig.    

Lillestrøm togstasjon ligger bare noen minutters gange unna NOVA Spektrum, og har hyppige togavganger til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen og Oslo S.

Sparer miljøet for opp mot 70 tonn CO2

NOVA Spektrum og Vy har erfaringstall som viser at det er forventet om lag 21 000 flere togreiser mellom Oslo og Lillestrøm de dagene NOR-Shipping pågår. Beregningen er foretatt med utgangspunkt i fordelingen av aktiviteten til arrangementet mellom Oslo og Lillestrøm.

Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene knyttet til antall besøkende og transportbehovet mellom Oslo og Lillestrøm i forbindelse med NOR-Shipping, er det tydelig at samarbeidet med Vy er viktig for å spare miljøet for store utslipp. Summen av alle de forventede togreisene tilsvarer en alternativ kjørelengde med bil på drøyt 500 000 kilometer. Ved at alle disse reisene gjennomføres med tog blir den forventede klima- og miljøbesparelsen opp mot 70 tonn CO2.

– Vi har en målsatt ambisjon om å redusere CO2-avtrykket med minst 20 prosent per besøkende de nærmeste årene. Gjennom å gjøre det enklere for flere å benytte offentlig transport til våre messer og arrangement bidrar vi til at flere kan ta mer miljøvennlige valg. Dette kommer oss alle til gode, og er også i tråd med våre egne ambisjoner på området for bærekraft, sier administrerende direktør i NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen.

Les mer: Slik jobber vi med bærekraft i NOVA Spektrum >>

Administrerende direktør Gunn Helen Hagen og NOVA Spektrum har tydelige ambisjoner på bærekraftområdet.


NB: Vi presiserer at en del av de besøkende ville tatt tog til arrangementet uavhengig av samarbeidsavtalen med vy. En eksakt beregning over CO2-reduksjonen som følger direkte av avtalen med Vy lar seg derfor ikke gjennomføre på en presis måte uten innhenting av mer informasjon om reisevanene til de tilreisende og besøkende.

Mindre kø på veiene

Samarbeidet mellom Vy og NOVA Spektrum i forbindelse med NOR-Shipping bidrar også til mindre trafikk på veiene i hovedstadsregionen, og reduserer sannsynligheten for at arrangementet vil skape kø inn og ut av Oslo. Fra før er det kjent at pågangen av alle besøkende vil ha store ringvirkninger for hele regionen, og at nærmere 90 prosent av all overnattingskapasitet i Oslo er booket i perioden 6-9.juni. I Lillestrøm er det ikke et eneste ledig hotellrom å oppdrive når majoriteten av shippingbransjen og havnæringene samles i Norge 6-9.juni.

kommende events