To av Romerikes ledende bedrifter inngår nytt og unikt samarbeid

Norges største møteplass for næringslivet og Norges største nettbutikk for innredning og utstyr til arbeidsplassen inngår et nytt og unikt samarbeid for å oppnå økt kommersiell suksess. – Gjennom samarbeidet signaliserer vi også et ønske om å styrke hverandre som bedrifter i samme nærområde, sier daglig leder i AJ Produkter, Marius Barhaugen.

NOVA Spektrum har utviklet et nytt og unikt markedsføringskonsept som gjør det mulig å profilere egen merkevare på tvers av alle møteplassene NOVA Spektrum skaper og legger til rette for.

Arenapartner for næringslivets største møteplass

Det nye konseptet gjør utvalgte samarbeidspartnere til «arenapartnere» etter modell fra blant annet idretten.

I tillegg til utstrakt synlighet og profilering gjennom store digitale flater og en egen utstilling sentralt plassert på arenaen til NOVA Spektrum, innebærer det nye konseptet også unike muligheter for å skape positive opplevelser knyttet til egen merkevare gjennom aktiviteter som engasjerer målgruppene man henvender seg til.

Tradisjonelt har vi tilbudt våre utstillerkunder deltakelse på ett og ett arrangement. Nå har vi utviklet et markedsføringskonsept som gjør det mulig for utvalgte samarbeidspartnere å være til stede på tvers av alle møteplassene vi har på vår arena gjennom hele året. Dette gir en unik synlighet og profilering på Norges største møteplass for næringslivet.

Det er gjennom vår kanal man effektivt kommer i tett kontakt med ledere og beslutningstakere fra bredden av norsk næringsliv, sier NOVA Spektrums direktør for salgsutvikling Michael Vedstesen.


Svært effektiv kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging

Vedstesen forteller engasjert om hvordan NOVA Spektrum hvert år samler 3 – 400 000 besøkende og et stort antall utstillere til ulike møteplasser, og hvorfor de ulike arrangementene representerer en svært effektiv kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging.

Den beste og mest effektive måten å overbevise andre på, er gjennom direkte to-veis dialog og muligheten for å la egne kunder se, føle og oppleve produktene man tilbyr. Våre fag- og publikumsarrangement gjør dette mulig, og representerer også en velegnet arena for partnere som ønsker en supereffektiv måte å skape kjennskap og kunnskap om egne merkevarer på, sier Vedstesen.

Alle arrangementene til NOVA Spektrum tiltrekker seg mange besøkende som representerer konsentrerte segmenter med høy mottakelighet for kommersielle budskap. Foto: NOVA Spektrum.

Lokal arenapartner først ut

Den første arenapartneren som NOVA Spektrum inngår samarbeidsavtale med, er AJ Produkter med hovedkontor på Kløfta. Selskapet er Norges største nettbutikk for innredning og utstyr til arbeidsplassen med et solid sortiment og dyktige rådgivere. De leverer alt fra enkeltprodukter til store prosjekter og har opplevd en eventyrlig vekst de siste årene.

Nå ønsker AJ Produkter å vokse videre i samarbeid med NOVA Spektrum i Lillestrøm:

Mange vet at vi tilbyr kontorløsninger i form av kontorstoler og skrivebord, men få er kjent med at vi har et enormt utvalg bestående av hele 15 000 unike produkter som gjør hverdagen enklere og bedre for norsk næringsliv. Gjennom samarbeidet med NOVA Spektrum skal vi vise frem en større bredde av vårt samlede assortiment og la kundene selv få oppleve kvaliteten på det vi tilbyr gjennom å vise frem og demonstrere produktene våre. Slik kan vi skape enda flere og bedre kundeopplevelser i fremtiden. 

Daglig leder i AJ Produkter Marius Barhaugen ser frem til å lykkes enda bedre gjennom rollen som arenapartner for NOVA Spektrum. Foto: Tobias Willumstad.

– Rollen som arenapartner gir oss noen helt spesielle fordeler i form av synlighet og tilstedeværelse som gjør at vi virkelig kommer til å sette et tydelig fotavtrykk på de ulike fag- og publikumsarrangementene med vår merkevare, forteller daglig leder i AJ Produkter Marius Barhaugen.

Ønsker å bidra til positiv utvikling

Marius Barhaugen tok over sjefsstolen i AJ Produkter høsten 2023, og er selv født og oppvokst på Romerike. Nå er han opptatt av å signalisere at samarbeidet mellom AJ produkter og NOVA Spektrum også handler om å bidra til positiv utvikling av regionen:

De kommersielle vurderingene veier selvsagt tyngst i alt vi gjør. Samtidig er vi stolt av å være en av de mest suksessrike bedriftene på Romerike, og ser en stor verdi av å samarbeide tett med NOVA Spektrum som sørger for at Norge og verden møtes i Lillestrøm. Det er to sterke merkevarer som nå finner sammen gjennom en avtale der vi også signaliserer at vi ønsker å styrke hverandre som bedrifter i samme nærområde.

Vi vil det beste for Romerike og heier på en region som trenger sterke bedrifter med konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt, sier Barhaugen.

Den nye samarbeidsavtalen ble nylig signert på selskapets hovedkontor på Kløfta med implementering fra annet halvår 2024.

AJ Produkter og NOVA Spektrum representerer to sterke og kjente merkevarer som begge er hjemmehørende på Romerike, men med kunder fra hele landet. Foto: AJ Produkter.

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende samtale

Sammen kan vi sette nye mål for din virksomhet.

Michael Vedstesen

Direktør Salgsutvikling

Michael er ekspert på hvordan du kan utnytte messer og arrangement som kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging. Han deler gjerne av sin erfaring og kompetanse med deg.kommende events