Våre arrangementer gjennomføres som planlagt

Den 8. desember innførte regjeringen nye nasjonale smitteverntiltak. Tiltakene gjelder i fire uker.

To av tiltakene som er innført er kravene om 1 meters avstand og bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. NOVA Spektrum er godt forberedt på de nye tiltakene og gjennomfører alle arrangementer i tråd med godt smittevern. Ingen av våre arrangementer avlyses eller utsettes som følge av de nasjonale tiltakene.

Målet med tiltakene fra regjeringen er å begrense smitten i samfunnet, uten at aktiviteten i økonomien stopper opp og folk permitteres fra jobbene sine. NOVA Spektrum ønsker å bidra til dette.

NOVA Spektrum legger til rette for godt smittevern

Vi følger Norsk Standards smittevernveiledning for vare- og handelsmesser. Dette gjør vi for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift på våre arrangementer.

De planlagte arrangementene i begynnelsen av 2022 hos NOVA Spektrum er messer, for eksempel Nor-Shipping og Oslo Design Fair. Når det gjelder smittevern ligner disse mer på handel og andre arrangementer uten faste tilviste sitteplasser. Myndighetene har derfor bestemt at vare- og handelsmesser ikke er underlagt samme smittevernregler som konserter og andre offentlige arrangementer som har antallsbegrensninger. Det betyr blant annet at det ikke er antallsbegrensninger på messer, utover at regelen om 1 meters avstand skal kunne overholdes.

NOVA Spektrum har lang erfaring som arrangør og har innarbeidede rutiner for å ivareta et godt smittevern.

Godt smittevern, trygg møteplass
Les mer om våre rutiner for smittevern her.

Kommende arrangementer hos NOVA Spektrum
Les mer om våre arrangementer her.

kommende events