Vårt samfunnsregnskap

Samfunnsregnskapet til Stiftelsen NOVA Spektrum viser at NOVA Spektrum og Oslo Spektrum bidrar til mer enn 2 500 lønnsomme arbeidsplasser i egne omgivelser. De største ringvirkningene oppstår i bransjer som er viktige for å beholde lokale bedrifter og øke det samlede handels- og servicetilbudet i Stor-Oslo.

Samfunnsøkonomisk Analyse har utarbeidet et samfunnsregnskap for å måle vårt fotavtrykk i omgivelsene.

Beregningene viser at vi er en stor og betydningsfull bidragsyter til flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i vår del av landet. Til sammen bidrar NOVA Spektrum og Oslo Spektrum til 2 566 lønnsomme arbeidsplasser i Norge, hvorav 7 av 10 arbeidsplasser befinner seg lokalt.

Viktig hjørnesteinsbedrift

Samfunnsregnskapet viser at NOVA Spektrum i Lillestrøm er en av de største arbeidsgiverne i sin region. NOVA Spektrum har mer enn 130 faste medarbeidere med over 40 ulike fagbakgrunner.

Til sammen tilfører arrangement- og events-virksomheten vår i Lillestrøm samfunnet i overkant av 1 000 arbeidsplasser. Nærmere 800 av disse befinner seg i eget nærområde. Dette gjør NOVA Spektrum til en viktig hjørnesteinsbedrift som gir jobb til mange flere enn bare egne ansatte.

I tillegg setter vi regionen på kartet som en av de viktigste destinasjonene for store nasjonale og internasjonale møteplasser – med utstillere og besøkende fra hele verden.

Våre møteplasser forener Norge med resten av verden gjennom handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. Bildet viser H.K.H. Kronprins Haakon under en omvisning på Nor-Shipping 2023, et arrangement som samlet nærmere 900 utstillere og over 50 000 besøkende fra både inn- og utland.

Årlig verdiskaping på 2,3 milliarder

Den samlede verdiskapingen til Stiftelsen NOVA Spektrum er beregnet til drøyt 2,3 milliarder kroner per år. Store deler av denne verdiskapingen er knyttet til omsetningen som oppstår i verdikjedene som gjør direkte nytte av alle besøkende til møteplassene som vi skaper og legger til rette for.

Bedriftene som i størst grad gjør nytte av alle tilreisende til NOVA Spektrum, befinner seg innen bransjer som handel, service, servering, overnatting og transport.  Disse næringsaktørene er viktige for å gi et godt tilbud til alle tilreisende – men bidrar også til å gi befolkningen i nærområdet et mer variert og mangfoldig handels- og servicetilbud enn det ellers ville vært grunnlag for.

Lokale innkjøp og anskaffelser

Samfunnsøkonomisk Analyse konkluderer videre med at alle innkjøp og anskaffelser som NOVA Spektrum og Oslo Spektrum foretar hvert år, er en annen viktig årsak til det store økonomiske fotavtrykket til Stiftelsen NOVA Spektrum.

Mange av våre innkjøp gjennomføres hos lokale leverandører. Disse leverandørene omfatter alt fra håndverkerbedrifter i Lillestrøm til ulike småskalaprodusenter på mat- og drikkeområdet i egen region. Innkjøpene er med på å utvikle og styrke næringslivet i Stor-Oslo.

NOVA Spektrum har et nært samarbeid med flere lokale småskalaprodusenter i egen region. Bildet er fra Grøndalen gård som leverer syrlig ferskost fra lykkelige kyr til vårt spisested Lillestrøm Lobby. Gården ligger på Nes i Romerike, en kort kjøretur unna Lillestrøm.

Overskuddet reinvesteres lokalt

Både NOVA Spektrum og Oslo Spektrum er heleide datterselskaper av Stiftelsen NOVA Spektrum med hovedkontor i Lillestrøm. Vår stiftelse har ingen eiere og det utbetales dermed heller ikke utbytte til eksterne aksjonærer. Dette innebærer at vårt overskudd i sin helhet kan brukes til å videreutvikle virksomheten i tråd med stiftelsens formålsparagraf – og kanskje viktigst av alt; at hele vårt overskudd blir liggende igjen der det er skapt.

Møt noen av dem som er en del av verdikjeden vår

Hvem er egentlig menneskene bak tallene? Vi har møtt noen av dem som befinner seg i vår verdikjede og inngår i vårt samfunnsregnskap – Alexander, Marie, Kristin, Therese, Øyvind og Singh:


Resepsjonist Alexander
Som resepsjonist møter Alexander daglig mange av de tilreisende som skal på besøk til våre arrangement og events i NOVA Spektrum.


Kafemedarbeider Marie
Marie jobber som kafemedarbeider ved Garcon kaffebar og bakeri. Lillestrøm er en by med et variert og allsidig tilbud innen spisesteder og servering – mye som følge av “helårsturismen” som NOVA Spektrum bidrar til.


Butikkslakter Kristin og kokk Therese
Har du smakt kvalitetspølsene vi selger på NOVA Spektrum? Vi serverer ekte håndverkspølser laget av Rosenberg Spiseforretning i eget nabolag!


Kjøpmann Øyvind
Øyvind er engasjert kjøpmann hos Narvesen i Lillestrøm. For mange tilreisende til våre arrangement er første stopp kiosken ved togstasjonen – før turen går videre til NOVA Spektrum.


Drosjesjåfør Singh
– Til Messeveien 8 takk!

Singh er drosjesjåfør i Lillestrøm, og har mange turer til og fra NOVA Spektrum bak seg. Transport inngår også i vårt samfunnsregnskap og våre positive ringvirkningseffekter lokalt.

kommende events