NOVA Spektrums erfarne fotografer tar bilder av standen. Bilder som kan brukes i etterkant av arrangementet til dokumentasjon av bedriftens markedsaktiviteter.

Fyll inn interesseskjema: