Hva er det som gjør at Stiftelsestilsynet trekker frem NOVA Spektrum?

Stiftelsestilsynet velger å trekke frem NOVA Spektrum i forbindelse med sin kartlegging av stiftelsers betydning for verdiskaping i Norge. Møteplassene Stiftelsen NOVA Spektrum skaper og legger til rette for gir grunnlag for hele 2 566 fulltidsarbeidsplasser og 2,3 milliarder kroner i årlig verdiskaping.

Det er i forbindelse med lanseringen av rapporten «Norske stiftelsers verdibidrag» at Stiftelsen NOVA Spektrum blir fremhevet som et eksempel på en stiftelse som har stor betydning for lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping:

Eit døme på ein stiftelse som skaper store ringverknader i samfunnet er NOVA Spektrum, som eig og driv NOVA Spektrum (tidlegare Norges Varemesse) i Lillestrøm og Oslo Spektrum. Dei har messer, arrangement og konsertar, og 130 faste tilsette og i tillegg ekstra medarbeidarar.

Les mer: Store ringvirkninger i eget nærområde >>

Bidrar med mer enn 2500 arbeidsplasser

Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag for Stiftelsen NOVA Spektrum beregnet at møteplassene NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) og Oslo Spektrum skaper og legger til for, bidrar til over 2 500 fulltidsarbeidsplasser. Dette gjør stiftelsen til en stor og relevant aktør innen stiftelsessektoren.

Arrangementene NOVA Spektrum og Oslo Spektrum skaper og legger til rette for bidrar til mange arbeidsplasser i nærområdet og hovedstadsregionen.

Mange av arbeidsplassene Stiftelsen NOVA Spektrum bidrar til, oppstår i forlengelsen av alle tilreisende til Lillestrøm og Oslo i forbindelse med sitt besøk til arrangementene som foregår på de to arenaene som stiftelsen eier og driver. Sysselsettingsvirkningene er spesielt store innen viktige bransjer som handel, service, servering, overnatting og transport. I tillegg oppstår det et stort arbeidskraftsbehov blant alle underleverandørene som inngår i verdikjedene NOVA Spektrum og Oslo Spektrum er en del av, og ofte representerer viktigste ledd i.

NOVA Spektrum representerer også selv en stor arbeidsgiver, og har i tillegg til over 130 faste ansatte et stort behov for ekstra medarbeidere hver gang det er messer og arrangement. Oslo Spektrum har 25 faste ansatte og et tilsvarende tilleggsbehov for mer arbeidskraft når det er publikumsaktivitet.

Les også: Møt menneskene som skaper positive ringvirkninger >>

Stolt over å bli fremhevet

Rapporten Stiftelsestilsynet har fått utarbeidet, viser at norske stiftelser og selskapene de eier står for en årlig verdiskaping på hele 58,4 milliarder. Dette tilsvarer over 100 000,- per innbygger i Norge, eller like mye som det blir brukt på høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet i år.

– Stiftelsestilsynets nye rapport er spennende og interessant lesning for oss som representerer en stiftelse med stor nærings- og samfunnsmessig betydning både lokalt og nasjonalt. I tillegg er vi stolte over å bli trukket frem som et eksempel på en stiftelse som bidrar til betydelige ringvirkningseffekter utover egen virksomhet, sier administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen.

Administrerende direktør Gunn Helen Hagen er positiv til at Stiftelsestilsynet peker på Stiftelsen NOVA Spektrum i forbindelse med sin lansering av rapporten “Norske stiftelsers verdibidrag”.

Arrangementsaktiviteten til Stiftelsen NOVA Spektrum gir ifølge Samfunnsøkonomisk Analyse grunnlag for en årlig verdiskaping på hele 2,3 milliarder kroner.  Den samlede verdiskapingen til stiftelsen er om lag 10 ganger så høy som egen verdiskaping. Dette betyr at det meste av verdiskapingen skjer i bedrifter og virksomheten som befinner seg i “økosystemet” rundt NOVA Spektrum og Oslo Spektrum.

Den økonomiske aktiviteten som Stiftelsen NOVA Spektrum bidrar til, er avgjørende for å beholde og skape flere lønnsomme arbeidsplasser både i Lillestrøm og resten av hovedstadsregionen. I tillegg gir den store verdiskapingen opphav til betydelige fellesskapsinntekter.

Les Stiftelsestilsynets omtale av Stiftelsen NOVA Spektrum på tilsynets hjemmesider.

kommende events