NOVA Spektrum er en viktig kunnskapsbank for oss

I nærmere 70 år har byggenæringens viktigste møteplass blitt arrangert på NOVA Spektrum. For en arrangør som Bygg Reis Deg er samarbeidet med NOVA Spektrum avgjørende for å lykkes med et vellykket arrangement.

Bygg Reis Deg har en lang og stolt historie som strekker seg helt tilbake til gjenoppbyggingen av Norge etter krigen. Den dag i dag, drøyt syv ti-år etter at det første arrangementet fant sted på Akershus festning i 1954, er Bygg Reis Deg fortsatt byggenæringens største og viktigste møteplass. Her møtes en samlet bransje til handel, kunnskapsdeling og inspirasjon annethvert år på det som har utviklet seg til å bli et arrangement med stor samlet spennvidde både når det gjelder utstillere, fagsamlinger og sosialt innhold. 

Ønsker du mer informasjon?


Bygg Reis Deg er like aktuell i dag som da arrangementet i sin tid ble etablert. Vi henvender oss til Norges største fastlandsnæring med nærmere 400 000 ansatte innen bygg, anlegg og eiendom.

Ved å bringe bransjene, leverandørene og kundene sammen styrker og utvikler vi kunnskapsgrunnlaget og konkurransekraften til alle som bygger og alle som eier boliger og bygg. Dette gjør at vi i sum både oppnår en bedre og mer konkurransekraftig byggenæring og flere fornøyde kunder av bransjen, forteller Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø arrangør Bygg Reis Deg
Gunnar Glavin Nybø er administrerende direktør i Bygg Reis Deg AS.

Den fysiske møteplassen er en helt unik salgs- og markedsføringskanal

Gunnar Glavin Nybø har ledet arbeidet med møteplassen for de beste løsningene for bygg, bolig og eiendomsutvikling siden høsten 2016. Før det har han en lang og variert karriere bak seg i ulike deler av sports- og idrettsverdenen. Han er overbevist om at den fysiske møteplassen er en helt unik salgs- og markedsføringskanal sammenlignet med andre kanaler:

Enhver virksomhet har behov for å vise seg frem for sine kunder og presentere egne produkter og tjenester på en god måte. Den beste måten å gjøre dette på er ved å møte nye og eksisterende kunder ansikt til ansikt og gjennom dette få frem produktenes og tjenestene iboende egenskaper og merkevarens personlighet. Å utelukkende bruke digitale kanaler eller betalt markedsføring i tradisjonelle kanaler, gjør det vanskelig å oppnå samme resultat og effekt, fremholder Glavin Nybø.

Gunnar Glavin Nybø arrangør Bygg Reis Deg
Messer og arrangement gjør det mulig å la kundene se, føle og oppleve produktene og tjenestene du tilbyr.

Medarbeiderne er bedriftens viktigste konkurransefortrinn

Gunnar minner om at alle bedrifter er i stand til å kopiere hverandres produktegenskaper og markedsføring. Da står man igjen med medarbeiderne som det unike konkurransefortrinn i virksomheten, og de som gjør at man skiller seg fra konkurrerende virksomheter.

Det finnes mange leverandører av de fleste produkter og tjenester i markedet. Det som gjør at noen skiller seg ut og lykkes vesentlig bedre enn andre, er at de har lykkes med å overbevise andre om at virksomheten består av mennesker som du ønsker å samarbeide med og ha en relasjon til. Da må du også ha møtt dem og blitt kjent med hvem de er og hva de står for. Her er messer og arrangement som gjør de personlige møtene mellom mennesker mulig, den beste kanalen for å vise frem det som virkelig er med på å posisjonere merkevarene og bedriften du representerer, sier Glavin Nybø.

Publikum på Bygg reis deg messe
Bedriftene som lykkes best i markedet er de som har overbevist andre om at virksomheten består av mennesker som du ønsker å samarbeide med og ha en relasjon til.

Bygger internkultur

Du nevnte også at mange bedrifter bruker deltakelsen på Bygg Reis Deg for å bygge en enda sterkere kultur internt i egen virksomhet?

Ja, vi opplever at mange utstillerbedrifter bruker Bygg Reis Deg for å samle virksomheten om et felles prosjekt der alle medarbeidere er involvert på en eller annen måte. Dette bygger en sterk lagfølelse internt og gjør at Bygg Reis Deg også er med på å styrke konkurransekraften via intern stolthet utover den kommersielle verdien som ligger i alle kundemøtene på selve arrangementet.  


Gunnar opplever også at mange av de besøkende på Bygg Reis Deg tar turen sammen med andre kollegaer, og at arrangementet er en perfekt arena for å kombinere faglig påfyll med noe sosialt som binder de ansatte tettere sammen.

Lobby mingling åpningsfest
Mange bruker messer og arrangement for å bygge en sterkere internkultur i virksomheten.

Profesjonell samarbeidspartner

Bygg Reis Deg er et av de største arrangementene NOVA Spektrum legger til rette for. Forberedelsene til arrangementet handler mye om å få til gode besøks- og utstilleropplevelser gjennom godt samarbeid mellom Gunnar og prosjektlederne i NOVA Spektrum.

Vi opplever NOVA Spektrum som en profesjonell samarbeidspartner som gjør at vi blir godt ivaretatt som arrangør. NOVA Spektrum har i tillegg både en beliggenhet og størrelse som er unik sammenlignet med andre arenaer, og som både vi og våre utstillere setter stor pris på, sier Gunnar.

En kunnskapsbank for arrangører

Gunnar opplever også at NOVA Spektrum på mange områder representerer en sterk og god rådgiver der det kreves omfattende arrangørkompetanse for å lykkes med å skape vellykkede møteplasser.  

NOVA Spektrum er arena og vertskap for mange store og små møteplasser hvert år. Erfaringen fra de ulike arrangementene er viktig for at vi skal lykkes best mulig med Bygg Reis Deg. Her opplever vi at NOVA Spektrum er en kunnskapsbank som gjerne deler av sin erfaring for å gjøre det enklere for oss som eksterne arrangører å lykkes på en god måte. Samarbeidet og dialogen er god, og vi lærer stadig av hverandre underveis i arbeidet før, under og etter Bygg Reis Deg.

to arrangører deler kunnskap
NOVA Spektrum er en sterk og god rådgiver på områder der det kreves omfattende arrangørkompetanse for å lykkes.

Fortsatt relevant mange år frem i tid

Gunnar er overbevist om at den fysiske møteplassen fortsatt vil være viktig mange år fremover i tid, og at det til tross for nye metoder og ny teknologi fortsatt vil være et ønske om å møtes fysisk:

Vi mennesker er skapt for å være sosiale og omgås hverandre. Jeg tror ikke dette går av moten, eller at Bygg Reis Deg om noen år bare er en digital eller virtuell møteplass. Vi trenger å møtes, og har behov for å kunne se, føle og ta på produktene og tjenestene før vi bestemmer oss for valg av produsent og leverandør. I tillegg vil vi gjerne møte menneskene som representerer våre kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser på flere måter enn bare via skjerm og telefon, fastslår Glavin Nybø.

NOVA Spektrum er en nasjonal og internasjonal arena for messer, arrangement, utstillinger, kongresser, konferanser, banketter og events. NOVA Spektrum har Norges beste beliggenhet midt mellom Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen med bare 11 minutters reisevei hver vei. NOVA Spektrum het Norges Varemesse frem til høsten 2021.

Hvert år arrangeres en rekke store og små messer og arrangement i NOVA Spektrum med 4 – 500 000 besøkende.

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende samtale

Sammen kan vi løfte ditt arrangement og posisjonere din virksomhet.

Soren_Tolsgaard_Nielsen_02

Søren Tolsgaard Nielsen

Arrangementsdirektør

Søren står klar til å hjelpe deg med å planlegge og gjennomføre dine messer, arrangement, konferanser og events. Han mottar gjerne en henvendelse fra deg i forbindelse med ditt neste arrangement.