Samarbeid med Kirkens Bymisjon gjør overskuddsmat til sunne og gode måltider

NOVA Spektrum serverer hvert år tusenvis av måltider til de besøkende i forbindelse med messer og arrangement.  Nå sørger en ny samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon for at overskuddsmat blir til sunne og gode måltider på Møtestedet. Avtalen er også i tråd med NOVA Spektrums tydelige ambisjoner på området for bærekraft.

NOVA Spektrum er sannsynligvis en av Romerikes største tilbydere på mat- og drikkeområdet. Hver gang det er messer og arrangement sørger spisestedene på arenaen for at alle gjester har tilgang til et variert måltidstilbud.

På enkelte arrangement som eksempelvis Oslo Motor Show med over 50 000 besøkende, serveres det mer enn 4 000 pizzastykker og 8 500 pølser i brød i løpet av knappe 3 dager.   

Med en årlig tilstrømning på mellom 4 – 500 000 besøkende representerer mat og drikke et av de største forretningsområdene til NOVA Spektrum. I tillegg åpnet NOVA Spektrum i høst Lillestrøm Lobby, et helt nytt spisested som allerede har rukket å bli en populær møteplass for byens befolkning.

Les også: Terningkast 5 til nye Lillestrøm Lobby >>

Lillestrøm lobby
Nye Lillestrøm Lobby har på kort tid blitt en populær møteplass i Lillestrøm.

Overskuddsmat blir til sunne og gode måltider

Av og til kan det være vanskelig å anslå hvor mye mat og drikke som går med i forbindelse med arrangementene. Det kan også være andre årsaker til at spiselig mat ikke lar seg benytte av NOVA Spektrum eller Lillestrøm Lobby.

For å unngå at denne maten ender som matsvinn, har NOVA Spektrum nå inngått en samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon om levering av overskuddsmat til Møtestedet i Lillestrøm. Dette gjør at råvarer og mat av høy kvalitet som NOVA Spektrum av ulike årsaker ikke får gjort nytte av, blir til sunne og gode måltider andre kan ha stor glede av.

Lillestrøm Lobby
Overskuddsmat fra NOVA Spektrum og Lillestrøm Lobby kommer andre til glede og nytte gjennom det nye samarbeidet med Kirkens Bymisjon.

Det ligger mye verdighet i å kunne spise seg mett

Møtestedet i Lillestrøm er et gatenært kafetilbud som tilbyr sunn og god mat til en rimelig penge i et inkluderende fellesskap. Møtestedet eies av Kirkens Bymisjon og drives av ansatte og frivillige medarbeidere. Teamleder Linn Volden forteller at det ligger mye verdighet og glede i å kunne samle seg rundt et varmt måltid:  

– Mange av våre gjester opplever at de ikke har noen å spise sammen med. Fellesskapet som maten representerer på Møtestedet er veldig viktig, og har stor betydning for livskvaliteten til våre gjester i form av sosial tilhørighet. I tillegg ligger det mye verdighet i å kunne spise seg mett på ordentlig mat. Vi er et lavterskeltilbud der alle mennesker i en sårbar livssituasjon er velkommen innom, sier Volden.

Samarbeid NOVA Spektrum Kirkens Bymisjon
Teamleder Linn Volden i Kirkens Bymisjon er opptatt av at det ligger mye verdighet i å kunne spise seg mett på ordentlig mat. Her avbildet foran Møtestedet i Nesgate 10 Lillestrøm.

Volden forteller at de i disse dager planlegger julemiddag på Møtestedet, og at dette også har stor betydning blant dem som nyter godt av tilbudet til Kirkens Bymisjon i Lillestrøm:

Julemiddagen har enorm betydning for våre gjester og er noe mange glede seg lang tid i forveien. Vi sørger for langbord og serverer julemat til gjester som ellers kanskje kjenner ekstra på ensomhet og utenforskap i julen, og der vi representerer en av få møteplasser som bidrar til å skape og vedlikeholde sosiale relasjoner. Julemiddagen som vi serverer like før julen ringes inn er et viktig tiltak som sammen med vår aktivitet resten av året er med på å gjøre en forskjell for mange, sier Volden.

Les mer: Møtestedet i Nesgate 10 Lillestrøm >>

Helt i tråd med NOVA Spektrums bærekraftstrategi

For NOVA Spektrum er samarbeidsavtalen med Kirkens Bymisjon helt i tråd med egne tydelige ambisjoner på området for bærekraft, og i samsvar med målet om å bidra til å skape bærekraftige byer og lokalsamfunn. I tillegg er den miljømessige og sosiale dimensjonen av samarbeidet selvsagt også viktig, og noe som representerer en sterk motivasjon blant alle ansatte som er involvert i arbeidet med å sørge for at overskuddsmat blir til sunne og gode måltider på Møtestedet.

Les også: Slik jobber vi med bærekraft i NOVA Spektrum >>

kommende events