Slik lykkes norske teknologiselskaper i jakten på nye kunder og investorer

For teknologiselskaper i utviklingsfasen er det avgjørende å finne riktige kunder og investorer.  Nylig gikk innovasjonsselskapet Kjeller Innovasjon sin egen vei for å hjelpe flere av sine samarbeidspartnere med å bli fremtidens vekstvinnere.

Kontaktene og nettverket våre samarbeidspartnere etablerte i løpet av Nor-Shipping gjør at flere norske teknologiselskap sannsynligvis vil lykkes med å bli verdensledende i løpet av de nærmeste årene!

Administrerende direktør Daniel Ras-Vidal er ikke i tvil om at de tok en riktig beslutning da de tidligere i år bestemte seg for å delta på Nor-Shipping for første gang. Sammen med flere teknologiselskaper som befinner seg i ulike steg i utviklingsfasen, var Kjeller Innovasjon tungt til stede på arrangementet som regnes for å være en av verdens viktigste møteplasser for shippingbransjen og havnæringene.

Samtlige selskaper fikk nye kontakter og leads

I år samlet arrangementet i regi av NOVA Spektrum nærmere 52 000 besøkende fra mer enn 80 land. Dette er den perfekte arena for virksomheter som er på jakt etter nye kunder og investorer:

Vi bistår en rekke spennende Deep tech selskaper med forretningsutvikling, og har blant annet et tett samarbeid med selskaper som utvikler romfartsteknologi og satellittbaserte løsninger til bruk for å løse utfordringer innen maritim sektor. På Nor-Shipping la vi til rette for at flere av selskapene vi samarbeider med kunne møte partnere som kan utvikle virksomheten videre, og som enten representerer fremtidige kunder av selskapene, eller som ønsker å gå inn med kapital og finansiering. Alle selskapene som deltok fikk nye leads og kontakter som de nå er i full gang med å følge opp videre, sier en svært fornøyd Daniel.

Nor-Shipping ble en stor suksess for Kjeller Innovasjon og selskapene de samarbeider med. Foto: Kjeller Innovasjon.

– Over forventet

Daniel forteller engasjert om hvordan eksempelvis et norsk undervannsteknologiselskap som er i stand til å overvåke havbunnen på en autonom måte, var blant selskapene som fikk svært positiv respons fra potensielle investorer. Det samme gjaldt de andre selskapene som deltok i pitche-konkurransen Kjeller Innovasjon hadde invitert til. Den store responsen og de mange kontaktene selskapene fikk i løpet av deltakelsen på Nor-Shipping, var mer enn forventet for selskapet som har sitt opprinnelige utspring i forskningsmiljøene på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Les også: Messer og arrangement som salgs- og markedsføringskanal

Den viktige to-veis dialogen

Det som er unikt for messer og arrangement som Nor-Shipping, er muligheten for personlig kontakt og den viktige to-veis dialogen som ikke lar seg erstatte gjennom bruk av andre kanaler:

– Dype relasjoner bygges best gjennom personlige møter der man møtes ansikt til ansikt. Samtidig vet vi at denne typen relasjoner gjør at man får etablert tilliten som er nødvendig for at forretningsavtaler kan komme i stand mellom parter som i utgangspunktet ikke kjenner hverandre fra før. Dette gjør at den fysiske møteplassen fortsatt spiller en viktig og avgjørende rolle for virksomheter som vil utvikle seg videre, sier Daniel.

Den fysiske møteplassen som Nor-Shipping og andre arrangement i regi av NOVA Spektrum representerer, spiller en stor og viktig rolle for handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. Foto: Kjeller Innovasjon.

Kartlegging før arrangementet

En viktig årsak til at deltakelsen på Nor-Shipping ble svært vellykket, var forarbeidet som Daniel og hans kollegaer gjorde sammen med samarbeidspartnerne som de tok med seg til arrangementet:

Med nærmere 1 000 utstillere og mer enn 50 000 deltakere til stede på Nor-Shipping, er det viktig å gjøre et godt forarbeid for å identifisere hvem du helst ønsker å oppnå kontakt med.  Vi foretok en slik kartlegging i månedene før arrangementet, og det viste seg å være svært nyttig for å vite hvem vi skulle invitere til vår utstillerplass i forbindelse med planlagt aktivitet på egen stand.

Kartleggingen var også viktig for å lykkes med å booke møter på forhånd, og for å vite hvem vi skulle henvende oss til med vår oppsøkende virksomhet. Godt forarbeid gjør at utbyttet av arrangementet blir større sammenlignet med om du ikke har lagt en tydelig strategi og plan på forhånd, fastslår Daniel.

Les også: Hengekøyepioner velger messer og arrangement som markedsføringskanal >>

Svært selektive

Er dere tilstede på mange slike møteplasser sammen med egne samarbeidpartnere?

Vi er i utgangspunktet svært selektive og må prioritere hardt når det gjelder hvilke møteplasser vi har tid og kapasitet til å delta på. Samtidig tok vi et bevisst strategisk valg om å delta på Nor-Shipping ettersom dette er en arena som treffer godt når det gjelder hvilke målgrupper vi henvender oss til sammen med våre samarbeidspartnere.

Arrangementet representerer også en imponerende bredde med hensyn til teknologitunge virksomheter som alle henvender seg til næringen. I tillegg møter du hele verden på en møteplass som ligger nærmest i gangavstand fra der vi er lokalisert til daglig. Den globale dimensjonen er viktig i vår hverdag der selskapene og forskningsmiljøene vi samarbeider med også er svært internasjonalt orientert, og der teknologien som selskapene utvikler og kommersialiserer har et stort potensial på verdensbasis, sier Daniel.

For Kjeller Innovasjon var det et bevisst strategisk valg å delta å Nor-Shipping i år. De gode erfaringene gjør at de ønsker å delta på arrangementet flere ganger. Foto: Kjeller Innovasjon.

Alle de riktige beslutningstakerne samlet på ett sted

Ser vi dere igjen på Nor-Shipping i 2025?

Vi er positive til å delta på nytt ettersom dette er en møteplass der vi ser at våre samarbeidspartnere kommer i tett dialog med kunder, investorer og andre partnere som er midt i kjernen av hvem som kan bidra til å utvikle selskapene videre. Vi har også allerede klare tanker om hvordan vi kan ta en enda større rolle neste gang, og hva vi kan gjøre sammen med andre for å løfte frem de norske teknologiselskapene ytterligere på en arena der alle de riktige beslutningstakerne er samlet på samme sted, sier Daniel.

Les mer om NOR-Shipping og de øvrige møteplassene NOVA Spektrum skaper og legger til rette for her.