jobb i nova spektrum

Hvorfor velge NOVA Spektrum?

Som medarbeider i NOVA Spektrum blir du en del av et hyggelig og arbeidsintensivt miljø med kollegaer som har sterk lidenskap for å skape de beste møteplassene.  Vår nærings- og samfunnsrolle gjør oss til en virksomhet som er opptatt av å skape positive ringvirkninger.

Vår visjon om å skape og tilrettelegge vellykkede møteplasser som genererer positive ringvirkninger preger alt vi gjør. Samtidig har vi en strategi med tydelige mål når det gjelder bærekraft på områder der vi kan bidra til positiv utvikling basert på vår virksomhet. Dette gir alle våre medarbeidere spennende og varierte arbeidsdager i en bedrift med høy aktivitet.

Stolt historie, spennende fremtid

Helt siden den første riksmessen ble arrangert i 1920 på Akershus i Oslo har NOVA Spektrum vært vertskap for Norges største messesuksesser. Nå har vi en rekke arrangement hvert år som omfatter alt fra store internasjonale messer og kongresser til mindre konferanser, møter og events. I tillegg utvikler vi nye forretningsområder, som blant annet Lillestrøm Lobby og NOVA Studios. Summen av alt vi gjør og utvikler bygger på det samme formålet som da vi ble etablert for hundre år siden, men med en kontinuerlig fornyelse av virksomheten som gjør oss i stand til å lage og legge til rette for Norges beste møteplasser.

 

NOVA Spektrum skaper og legger til rette for Norges beste møteplasser.

Skape de gode opplevelsene

Som medarbeider hos oss er du med på å forme og skape fremtiden til NOVA Spektrum. Vi skal skape enda flere og bedre møteplasser, og sørge for at enda flere besøkende og utstillere fra både Norge og verden for øvrig bringes sammen på våre arenaer. Vi skal gi våre gjester de beste besøksopplevelsene, blant annet ved å ta i bruk flere av mulighetene som teknologi og digitalisering åpner for.

Ringvirkninger og bærekraft

Vi har som mål å bidra til å gjøre en enda større forskjell når det gjelder bærekraft og utviklingen av området vi er en del av både i Lillestrøm og i Oslo.  Vi skal bidra til flere arbeidsplasser og sørge for at enda flere bedrifter i verdikjedene vi er en del av, og ofte leder an i, kan ha nytte og glede av vår virksomhet. Vi skal også bidra til positiv utvikling gjennom tiltak og samarbeid som gjør Lillestrøm og omegn enda mer attraktiv som destinasjon og bosted. Og sist, men ikke minst; vi skal jobbe målrettet med å redusere vårt fotavtrykk gjennom å redusere miljø- og klimabelastningen vår virksomhet bidrar til.

Bærekraftmålene der vi i særlig grad kan bidra til å utgjøre en positiv forskjell inngår i virksomhetsstrategien til NOVA Spektrum.

Vi trenger deg

Vi ønsker oss medarbeidere med ulike typer utdanning og bakgrunn for å videreutvikle vår virksomhet på en måte som skaper gode besøksopplevelser og positive ringvirkninger.

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og summen av all kompetanse som våre ansatte besitter er vårt viktigste konkurransefortrinn.

Vi er derfor opptatt av å legge til rette for høy trivsel og et godt arbeidsmiljø under god ledelse og med tydelige mål. Hos oss blir du sett og verdsatt, og du får mulighet til å lykkes basert på gjensidig læring, erfaring og kompetanseoverføring fra første arbeidsdag. Dersom du er opptatt av å ha en spennende, variert og meningsfull arbeidshverdag som er viktig i et nærings- og samfunnsperspektiv, så er NOVA Spektrum rett sted for deg.

Vi er opptatt av å legge til rette for et godt arbeidsmiljø med høy trivsel blant alle medarbeidere i NOVA Spektrum. Her fra feiringen av re-sertifiseringen av Miljøfyrtårn.

Om arbeidsgiveren

I over 100 år har NOVA Spektrum tilrettelagt for møteplasser som genererer positive ringvirkninger for nærings- kultur- og organisasjonsliv. Med over 700.000 besøkende og 5.000 utstillere hvert år samler vi store mengder strukturerte og ustrukturerte data, for eksempel når noen bruker våre digitale flater, når de kjøper billetter og når de kommer til arrangementene våre og beveger seg rundt i arenaene. Eller når utstillere melder seg på og gjør bestillinger av utstyr og tjenester. 

Nå skal vi i gang med flere spennende oppgaver. En større satsing på Food & Beverage er et eksempel på dette. Vi satser også for fullt på å utvikle nye digitale tjenester som skal forbedre kundeopplevelsen for besøkende og utstillere. I tillegg skal våre to arenaer, NOVA Spektrum i Lillestrøm og Oslo Spektrum utvikles med enda flere møteplasser, boliger, bygulv og næringsliv. I Lillestrøm skal det bygges en helt ny bydel, og i Oslo skal Spektrum bygges ut med et nytt høyhus, nye møteplasser og et levende bygulv med utadrettet virksomhet.